Sportska dvorana

Sportska dvorana Gornji Vakuf-Uskoplje izgrađena je 2017. godine na na osnovu ugovora koji je potpisan s turskom općinom, s kojom se općina Gornji Vakuf-Uskoplje pobratimila. Otvaranje sportske dvorane obradovalo je sve građane, a najviše sportiste i sportske radnike, koji su duže vrijeme ukazivali na potrebu izgradnje jednog ovakvog objekta. Kapacitet tribina novoizgrađene sportske dvorane je 1170 sjedećih mjesta.

Izgradnja sportske dvorane počela je 2009. godine, prvim ulaganjem uz pomoć Vlade FBiH. Do 2015. godine općina je završila sve armirano betonske radove ulagajući iz svog skromnog budžeta do tada preko 700 hiljada KM. Iste godine posjetom Istanbulskoj općini Sandžaktepe dogovoreno je da ova bratimljena općina iz Turske završi sve radove na sportskoj dvorani sistemom ključ u ruke, te je uložila preko1.200.000 KM, a ukupno ulaganje preko 2.100.000 KM. Veliki doprinos za bratimljenje i realizaciju ovog projekta dali su Džemaludin Latić i Husein Kansu. Projekt je implementirala Turska razvojna agencija (TIKA).

Sportsku dvoranu otvorili su načelnici Općina Gornji Vakuf-Uskoplje i Sandžaktepe iz Turske Sead Čaušević i Ismail Erdem, premijer BiH Denis Zvizdić, ambasador Turske u BiH Haldun Koč i direktor Turske razvojne agencije za Balkan (TIKA) Mahmut Čevik.